De Sall am Servais-Haus war strubbelvoll, wéi de Nico Helminger den 1. Juli 2014 säi Präis offiziell iwwerreecht kritt huet. Et war gutt waarm ënnert dem Daach, an di puer Leit, di d’Chance haten no bei der Ventilatioun ze sëtzen, haten d’grousst Lous gezunn. Awer och all di aner, déi dat Glëck nëtt haten, […]